/>

HVEM ER SKOGKANTEN BARNEHAGE

Om Skogkanten Barnehage

Avdelinger

Fire avdelinger : Blåveisen, Hvitveisen og Smørblomsten for barn fra 2 til 6 år,
Skogstjerna for barn fra 0 til 2 år. Vi er delt inn i to fløyer.

Beliggenhet

Barnehagen ligger i et rolig boligområde på Orderud sør for Sørumsand sentrum.

Uteområdet er variert med stubber og steiner, røsslyng og 
blåbærlyng. Barna har gode muligheter for fysisk utfoldelse 
og naturopplevelser hver dag.

   

                                    

Inne har vi lyse lokaler, og god plass. Det er tilrettelagt for et sunt inneklima med vannbåren varme i alle gulv, moderne ventilasjonsanlegg og støyforebyggende materialer.

Åpningstider

Barnehagen holder åpent fem dager i uken fra kl. 06.45 til 17.00. 
Vi har åpent hele sommeren, men stengt alle helligdager og onsdagen før påske i tillegg til 5 planleggingsdager i året.

Priser: Gjeldende fra januar 2023

100 % 3000,-
80 % 2625,-

Søskenmoderasjon:
Det gis 30% moderasjon til barn nummer to og 50% moderasjon på barn nummer tre. Søskenmoderasjonen gis på det eldste barnet.

Kostpenger:
Det er et tillegg på 300,- i kostpenger per barn, fra mars 2023.

Alle foresatte som har lavere inntekt enn  598 825,- kan søke om redusert foreldrebetaling fra 1. august 2022. Redusert foreldrebetaling og ggratis kjernetid i barnehage reguleres av UDIR hvert år:

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)

Søke eller bytte barnehageplass (lillestrom.kommune.no)

https://login.vigilo.no/login/lillestrom/IdPorten

Andel:

Alle familier som har barn i barnehagen kjøper en andel à kr 4000,-. Andelen er et depositum og tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen.

 

Eierforhold

Vi er et Samvirkeforetak, privat foreldreeid barnehage. Det vil si at 6 foreldre velges inn i et eierstyre på årsmøte for 2 år av gangen. Eierstyret har en egen arbeidsinstruks og har ansvar sammen med daglig leder for at driften drives forsvarlig etter gjeldende lover og regler og at det er en økonomisk forsvarlig drift.