HVEM ER SKOGKANTEN BARNEHAGE

Om Skogkanten Barnehage

Avdelinger

Fire avdelinger : Blåveisen, Hvitveisen og Smørblomsten for barn fra 2 til 6 år,
Skogstjerna for barn fra 0 til 2 år. Vi er delt inn i to fløyer.

Beliggenhet

Barnehagen ligger i et rolig boligområde på Orderud sør for Sørumsand sentrum.

Uteområdet er variert med stubber og steiner, røsslyng og 
blåbærlyng. Barna har gode muligheter for fysisk utfoldelse 
og naturopplevelser hver dag.

Inne har vi lyse lokaler, og god plass. Det er tilrettelagt for et sunt 

inneklima med vannbåren varme i alle gulv, moderne ventilasjonsanlegg og 
støyforebyggende materialer.

Åpningstider

Barnehagen holder åpent fem dager i uken fra kl. 06.45 til 17.00. 
Vi har åpent hele sommeren, men stengt alle helligdager, i tillegg til 5 planleggingsdager i året.

Priser:

100 % 3230,-
80 % 2809,-

Søskenmoderasjon:
Det gis 30% moderasjon til barn nummer to og 50% moderasjon på barn nummer tre. Søskenmoderasjonen gis på det eldste barnet.

Kostpenger:
Det er et tillegg på 250,- i kostpenger per barn

Alle foresatte som har lavere inntekt enn  583 650,- kan søke om redusert foreldrebetaling fra 1. august.

https://www.lillestrom.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/soke-redusert-betaling/

https://login.vigilo.no/login/lillestrom/IdPorten

Eierforhold

Vi er et Samvirkeforetak, privat foreldreeid barnehage. Det vil si at 6 foreldre velges inn i et eierstyre på årsmøte for 2 år av gangen. Eierstyret har en egen arbeidsinstruks og har ansvar sammen med daglig leder for at driften drives forsvarlig etter gjeldende lover og regler og at det er en økonomisk forsvarlig drift.