OPPTAK

Opptak

I Lillestrøm kommune er opptak av barn samordnet. For å søke på barnehageplass må du/ dere gå via Lillestrøm kommunes web side, og søke elektronisk: 

https://www.lillestrom.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/Soknad-og-opptak-i-barnehage/

Søknadsfrist er 1. mars

Opptakskriterier ved Skogkanten barnehage

  1. Barn som kommer inn under Barnehagelovens § 18 Prioritet ved opptak
  2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
  3. Barn av ansatte
  4. Balansering av barnegruppene etter alder og kjønn
  5. Barn på barnehagens venteliste

Skogkanten Barnehagen prioriterer søkere som har barnehagen som sitt første valg ved kommunens samordnede opptak. Vi kan ta inn barn fra omkringliggende kommuner.

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass, kommer det aktuelle barn på venteliste. Ufødte barn kan ikke føres opp på ventelisten.

Tidspunktet for når barnehagen mottar søknad er ikke et opptakskriterium, men en "kølapp" blant ellers like kandidater som: lik prioritet, alder, kjønn osv. Ved ellers like forhold skal den som har ventet lengst ha fortrinnsrett.

Dersom to barn står likt og er påført ventelisten samme dag (likt kønummer), skal opptak avgjøres ved loddtrekning som foretas av daglig leder og en medarbeider i opptaksmøte.

For skolestartere: Barnehageplassen behøver ikke å sies opp, da barnet har plass i barnehagen til tiden har løpt ut, det vil si til og med 31.07. Da avsluttes plassen automatisk. 

Oppsigelse av plass skal gjøres gjennom Vigilo. 

https://login.vigilo.no/login/lillestrom/IdPorten