SOSIALE FERDIGHETER

Le og glede oss sammen - hele året - er en verdi vi tar med oss:)

SOSIALE FERDIGHETER 

En del av foreldresamarbeidet i vår barnehage har vært gjennom hjertevekstverdier. I mange år har vi valgt 4 verdier som vi da jobbet med 3 måneder av gangen. Formålet var å skape et trygt miljø som inkluderer alle og å lage klare kjøreregler for samspillet med andre. I 2023/ 2024 velger vi fortsatt å flette dette arbeidet inn i våre prosjekt, og vi inviterer foreldrene til et samarbeid rundt sosiale ferdigheter vi ønsker å veilede barna i. 


Voksne veileder barna i disse sosiale ferdighetene:

  • Selvhevdelse – kunne gå inn i lek med andre barn, tørre å gi innspill, stå opp for seg selv.
  • Selvfølelse er måten vi kjenner oss selv på, hvem vi er og hva vi står for. Verdien man ser i seg selv slik man er.
  • Selvregulering – kunne lytte, dele med andre, være i dialog, finne alternative løsninger.
  • Empati – bli kjent med egne følelser og kjenne igjen andres følelser, snakke om følelser.
  • Ansvarlighet – gi barna ansvarsoppgaver de kan mestre, la barna lære konsekvenser som er
    aldersadekvate, av egne handlinger.