HJERTEVEKSTVERDIER

Le og glede oss sammen - hele året

Informasjon om hjertevekst  2020 - 2021

Verdi gjennom hele året:

Le og glede oss sammen

Barnehagen skal:

Vi skaper miljøet i barnehagen vår sammen, og vi vil le og glede oss sammen. Vi ler sammen med hverandre, og finner de små gledene i hverdagen og deler disse sammen, små og store.

Hjemme kan man øve på:

Flott å finne små og store gleder og dele disse sammen hjemme, og le masse:)

"Du har no`som ingen andre har, ingen er som deg." Note

 

Verdien vi jobber spesielt med i august til oktober:

Passe på at ingen er alene

Barnehagen skal:

En viktig huskeregel i barnehagen er å passe på at ingen er alene, og se hvordan andre har det. Vi ønsker å øve oss i å lytte og gi gode tilbakemeldinger i hverdagen.

Hjemme kan man øve på:

Vi behøver også hjelp av dere hjemme til å fokusere på det samme...Kan vi be med en ensom hjem? Passe på at ingen er alene. (besøke bestemor, eller en ensom nabo...)

 

Verdier vi jobber spesielt med i november til januar er:

Vi trenger ikke å være like

Barnehagen skal:

Det er viktig å akseptere at vi ikke behøver å være like. Vi ønsker at barna skal respektere hverandre og ta hverandre på alvor og høre på hverandre. I barnehagen vil vi jobbe med dette på ulike måter, som å lage familiehus, studere hvordan vi ser ut - tema kroppen, snakke om hva vi liker å leke, spise, klær, farger. Vi er like, men ulike. Å respektere ulikhet er en vikitg egenskap som kan være med på å forebygge misforståelser, og hjelpe til i lek og samspill, samt lære barnet å være høflig, respektfull og tålmodig.

Hjemme kan man øve på:

Ta barna på alvor hjemme, og vær rollemodell i hvedagen, lytt til hva barnet vil si, og gi barnet rom til å fortelle:) Snakk om forskjellighet, og inviter ulike mennesker hjem på besøk. 

Verdier vi jobber spesielt med i februar til april er:

Hjelpe hverandre

Barnehagen skal:

Legge til rette for at barna får medvirke i egen hverdag. Da vil de se verdien av å hjelpe til og at det er fint å kunne gi hjelp og få hjelp. I relasjoner er det også fint å kunne øve seg på å inkludere hverandre i leken. Her kan barna få erfaring med å hjelpe hverandre å finne venner. Vennskap er viktig i relasjonsbygging. Vi skal øve på sosial kompetanse, empati og rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse og selvfølelse og ikke minst lek, glede og humor. 

Hjemme kan man øve på:

Fint om barna også får øve på å hjelpe til hjemme, det kan være i en situasjon der et søsken er syk, eller foresatte må ha hjelp med maten el. I butikken kan barnet få hjelpe til med å hente varer, og få ansvar for deler av handleturen. Ved å gi tillit og vise forventning til barnet, vil barnet utviikle selvfølelsen og forståelsen av å være en viktig del av familien. Å være til hjelp, i stedet for å være i vegen, er en viktig erfaring å få. 

 

 

Verdier vi jobber spesielt med i mai til juni er:

Vente på tur

Barnehagen skal:

En viktig verdi er å kunne samarbeide og hjelpe hverandre for å være en aktiv del av samme fellesskap. I hverdagen er det mye venting, og det å vente på sin tur kan være vanskelig. I barnehagen snakker vi om at hver enkelt er unik og at alle mennesker er forskjellige på ulike måter. Det å være en hjelper og det å vente på tur er også det å være en venn. Det er godt å kunne sette seg selv til side for å hjelpe en annen. Dette øver vi på ved måltid, aktiviteter, samlingsstund, påkledning, toalettbesøk og lek. Det kan være en ventesituajon ved enhver tid. 

Hjemme kan man øve på:

Dette er viktig å jobbe med hjemme. Foreldre er viktige forbilder for barna sine, og det som blir snakket om og man viser med kroppsspråket, blir fanget opp med alle sanser av barna. Gjør barnet oppmerksom når det venter på sin tur, og gi det en positiv respons. Vær et forbilde for barnet i butikken, ved måltid, på badet om morgenen etc.