Ansatte

Avdeling Blåveisen

Magdalena Pawlak

Stilling: Assistent

Magdalena Pawlak jobber som assistent på Blåveisen og har ansvar for kreative aktiviteter på avdelingen. Hun har jobbet i ulike vikariat i barnehagen siden januar 2016 og har fast stilling fra august 2018. Hun har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Magdalena har gjennomført språkpraksis i Skogkanten barnehage og har jobbet noe som ringevikar i en periode. Magdalena har planer om videreutdanning som barne- og ungdomsarbeider.

Jeanette Kragseth

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 474
blaaveisen@skogkanten.no

Jeanette Kragseth er pedagogisk leder på Blåveisen som er en 2-6 års-avdeling med 18 barn. Hun har vært ansatt i barnehagen siden september 2002 og har jobbet på ulike avdelinger og med barn fra 0-6 år. Jeanette er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og hun har tatt videreutdanning i veiledning i perioden 2012 - 2014. Jeanette har også tatt videreutdanning i spesialpedagogikk i perioden 2017 - 2019.

Liv Ellen Huseby

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Liv Ellen Huseby jobber som barne- og ungdomsarbeider på Blåveisen og er barnehagens "potet", det vil si at hun kan brukes til alt:). Hun har jobbet i barnehagen siden august 2003. Liv Ellen er utdannet barne-og ungdomsarbeider og har etterutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. Hun er verneombud i barnehagen og er faglig ansvarlig for lærlingene i barnehagen.

Camilla Nielsen Holm

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Camilla Nielsen Holm jobber som barne- og ungdomsarbeider på Blåveisen. Hun har vært ansatt i barnehagen siden september 2010, men har jobbet i ulike vikariat siden november 2007. Camilla har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Camilla bruker sin interesse for bøker sammen med barna. Hun har vært tillitsvalgt for fagforbundet i mange år. Høsten 2018 var Camilla konstituert som barnehagelærer 2 på Blåveisen. Høsten 2020 starter Camilla opp ABLU studie, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, på OsloMet. Hun vil da ha permisjon i 50 %.

Kine Sanderengen

Stilling: Vikar

Kine Sanderengen jobber i et 40 % vikariat på Blåveisen høsten 2020. Hun jobber i Camilla sin stilling, i hennes fravær på grunn av ABLU. Kine er utdannet innen samfunnsfaglig retning på videregående skole, og er opptatt av å male og tegne med barna. Hun har jobbet som ringevikar i Skogkanten barnehage og har erfaring fra å jobbe med barn fra 2 - 6 år. I perioden hun jobber på Blåveisen, kommer barnehagen til å benytte Kine som vikar ved annet fravær.

Caroline Hammer Pedersen

Stilling: Lærling

Caroline er lærling i vår barnehage. Hun startet opp august 2019, og skal være hos oss til august 2021. Hun vil være lærling på Blåveisen første året og på Skogstjerna siste året.

Avdeling Hvitveisen

Rebecca Danielsson

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 394
hvitveis@skogkanten.no

Rebecca Danielsson er pedagogisk leder på Hvitveisen som er en 2-6 års-avdeling med 18 barn. Hun har vært fast ansatt i barnehagen siden april 2014. Rebecca er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og har tidligere jobbet som pedagogisk leder i en barnehage i Oslo. I perioden frem til svangerskapspermisjon hadde Rebecca veiledningsansvar for en ansatt under hennes utdanning, ABLU - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Rebecca kom tilbake fra fødselspermisjon mars 2019.

Jane Rakel Olaisen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jane Rakel Olaisen jobber som barne- og ungdomsarbeider på Skogstjerna. Hun har vært fast ansatt i barnehagen siden august 2009, men jobbet i vikariat siden august 2007. Jane har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Hun har tatt videreutdanning og har nå fagbrev. Jane er glad i dyr, og bidrar med sin kunnskap inn i barnegruppa.

Tina Fredriksson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tina Fredriksson jobber som barne- og ungdomsarbeider på Hvitveisen. Hun har tidligere vært lærling i Skogkanten barnehage og gjennomførte utdanningen og besto fagprøven hos oss. Hun har jobbet i ulike vikariat i Skogkanten siden høsten 2017 og har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Hun fikk fast ansettelse fra 01.08.20.

Kine Sanderengen

Stilling: Vikar

Kine Sanderengen jobber i et 40 % vikariat på Blåveisen høsten 2020. Hun jobber i Camilla sin stilling, i hennes fravær på grunn av ABLU. Kine er utdannet innen samfunnsfaglig retning på videregående skole, og er opptatt av å male og tegne med barna. Hun har jobbet som ringevikar i Skogkanten barnehage og har erfaring fra å jobbe med barn fra 2 - 6 år. I perioden hun jobber på Blåveisen, kommer barnehagen til å benytte Kine som vikar ved annet fravær.

Iga Kamilla Isingrud

Stilling: Barnehagelærer

Iga Kamilla Isingrud har vært ansatt i Skogkanten barnehage siden 1. juli 2020. Hun er nyutdannet barnehagelærer og har gjennomført praksis i studietiden i Skogkanten barnehage. Iga Kamilla har erfaring fra sesongarbeid i familiebedriften med personalansvar.Her har hun hatt arbeidsoppgaver innenfor kvalitetssikring, HMS-arbeid og regnskap.

Avdeling Skogstjerna

Trine Andresen

Stilling: Assistent

Trine Andresen jobber som assistent på Skogstjerna. Hun har tidligere jobbet som vikar i Skogkanten barnehage, men jobber i fast stilling fra den 01.08.20. Trine har tidligere jobbet som frisør, men er nå i en omskoleringprosess. Hun har god erfaring med kundebehandling.

Kirsti Torvund

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 391
skogstjerna@skogkanten.no

Kirsti Torvund er pedagogisk leder på Skogstjerna som er en 0-2 års-avdeling med 14 barn. Hun har vært ansatt i barnehagen siden september 2002 og har jobbet på ulike avdelinger og med barn fra 0-6 år. Kirsti er assisterende daglig leder ved Hannes fravær. Kirsti er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og hun har tatt videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Wenche Lysaker

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Wenche Lysaker jobber som barne- og ungdomsarbeider på Skogstjerna. Hun har vært fast ansatt i barnehagen siden januar 2014, og jobbet i barnehagen som vikar siden august 2010. Wenche har jobbet med barn fra 0-6 år. Wenche er instruktør på et treningssenter, og bruker sin kompetanse på fysisk fostring i barnehagen.

Ann-Charlotte (Lotta) Dresberg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Lotta Dresberg jobber som barne- og ungdomsarbeider på Hvitveisen. Hun har vært ansatt i fast stilling i barnehagen siden august 2016 og har jobbet med barn fra 2-6 år i perioden. Lotta har vært ansatt i ulike vikariat i Skogkanten siden høsten 2012. Lotta har videreutdanning som barne- og ungdomsarbeider.

Andrea Færgestad

Stilling: Vikar

Andrea Færgestad jobber i et vikariat som assistent på Skogstjerna. Hun har jobbet som resepsjonist og instruktør på Spenst og har erfaring fra sykehjem/ aldershjem. Hun er utdannet i samfunnsernæring.

Berit Venstad

Stilling: Barnehagelærer

Berit Venstad jobber som barnehagelærer 2 på Skogstjerna. Hun har vært ansatt i barnehagen siden august 2003. Berit er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer, og hun har fordypning i småbarnspedagogikk. Berit har kompetanse på veiledning.

Malin Johansen

Stilling: Lærling

Malin er lærling i vår barnehage. Hun startet opp august 2019, og skal være hos oss til august 2021. Hun vil være lærling på Blåveisen første året og på Skogstjerna siste året.

Avdeling Smørblomsten

Nina Meursinge

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 377
smorblomsten@skogkanten.no

Nina Meursinge er pedagogisk leder på Smørblomsten som er en 2-6 års-avdeling med 18 barn. Hun har vært ansatt i barnehagen siden august 2008 og har jobbet på ulike avdelinger og med barn fra 2-6 år. Nina er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og hun har tatt videreutdanning i spesialpedagogikk i perioden 2012 - 2013.

Kari Ann Thoreid

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kari Ann Thoreid er barne- og ungdomsarbeider på Smørblomsten. Hun har jobbet i ulike vikariat i barnehagen siden august 2013 og har fast stilling i barnehagen fra august 2018. Fra november 2019 til august 2020 har Kari Ann vært konstituert i barnehagelærerstilling. Fra januar 2020 - juli 2020 har hun vært konstituert som pedagogisk leder. Hun har jobbet med barn fra 2-6 år i perioden. Kari Ann har bakgrunn i apotekfaget. Hun er utdannet i barne- og ungdomsarbeiderfag og er fagarbeider.

Marit Hageberg Midtbø

Stilling: Vikar

Marit Hageberg Midtbø jobber som assistent på Smørblomsten siden 16. september 2019. Hun har jobbet litt i vår barnehage som ringevikar høsten 2019. Hun har tidligere erfaring fra å jobbe i serviceyrke, bank. Hun har blant annet erfaring fra kasse, sentralbord, servicesenter, kundemøter og bankvert.

Thea Emilie Steen Knudsen

Stilling: Barnehagelærer

Thea Emilie Steen Knudsen har jobbet som barnehagelærer 2 på Smørblomsten fra 4. juni 2018. Hun er utdannet barnehagelærer og har tidligere vært i praksis i vår barnehage.. Thea har en bachelor i pedagogikk i bunn og har arbeidserfaring fra barnehage. Thea er tilbake på Smørblomsten den 24. august 2020, etter fødselspermisjon.

Kontor

Hanne Ensrud

Stilling: Daglig leder
417 61 271
post@skogkanten.no

Hanne er daglig leder i Skogkanten barnehage SA. Hun har vært ansatt i barnehagen siden april 2006. Hanne er utdannet førskolelærer på Universitetet i Karlstad, og har tatt styrerutdanning i perioden 2012 - 2014. Hanne har en mastergrad i styring og ledelse. Masterutdanningen ble gjennomført i perioden august 2017 - mai 2020.

PERMISJON

Camilla Nielsen Holm

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Camilla Nielsen Holm jobber som barne- og ungdomsarbeider på Blåveisen. Hun har vært ansatt i barnehagen siden september 2010, men har jobbet i ulike vikariat siden november 2007. Camilla har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Camilla bruker sin interesse for bøker sammen med barna. Hun har vært tillitsvalgt for fagforbundet i mange år. Høsten 2018 var Camilla konstituert som barnehagelærer 2 på Blåveisen. Høsten 2020 starter Camilla opp ABLU studie, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, på OsloMet. Hun vil da ha permisjon i 50 %.

VIKARER I MIDLERTIDIGE STILLINGER

Andrea Færgestad

Stilling: Vikar

Andrea Færgestad jobber i et vikariat som assistent på Skogstjerna. Hun har jobbet som resepsjonist og instruktør på Spenst og har erfaring fra sykehjem/ aldershjem. Hun er utdannet i samfunnsernæring.

Marit Hageberg Midtbø

Stilling: Vikar

Marit Hageberg Midtbø jobber som assistent på Smørblomsten siden 16. september 2019. Hun har jobbet litt i vår barnehage som ringevikar høsten 2019. Hun har tidligere erfaring fra å jobbe i serviceyrke, bank. Hun har blant annet erfaring fra kasse, sentralbord, servicesenter, kundemøter og bankvert.

Kine Sanderengen

Stilling: Vikar

Kine Sanderengen jobber i et 40 % vikariat på Blåveisen høsten 2020. Hun jobber i Camilla sin stilling, i hennes fravær på grunn av ABLU. Kine er utdannet innen samfunnsfaglig retning på videregående skole, og er opptatt av å male og tegne med barna. Hun har jobbet som ringevikar i Skogkanten barnehage og har erfaring fra å jobbe med barn fra 2 - 6 år. I perioden hun jobber på Blåveisen, kommer barnehagen til å benytte Kine som vikar ved annet fravær.