Ansatte

Avdeling Blåveisen

Magdalena Pawlak

Stilling: Assistent

Magdalena Pawlak jobber som assistent på Blåveisen og har ansvar for kreative aktiviteter på avdelingen. Hun har jobbet i ulike vikariat i barnehagen siden januar 2016 og har fast stilling fra august 2018. Hun har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Magdalena har gjennomført språkpraksis i Skogkanten barnehage og har jobbet noe som ringevikar i en periode. Magdalena har planer om videreutdanning som barne- og ungdomsarbeider.

Thea Emilie Steen Knudsen

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 474
blaaveisen@skogkanten.no

Thea Emilie Steen Knudsen har jobbet som barnehagelærer 2 på Smørblomsten fra 4. juni 2018 - februar 2023. Hun fikk fast stilling som pedagogisk stilling på Blåveisen fra 1. februar 2023. Hun er utdannet barnehagelærer og har tidligere vært i praksis i vår barnehage. Thea har en bachelor i pedagogikk i bunn og har arbeidserfaring fra barnehage.

Camilla Nielsen Holm

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Camilla Nielsen Holm jobber som barne- og ungdomsarbeider på Blåveisen. Hun har vært ansatt i barnehagen siden september 2010, men har jobbet i ulike vikariat siden november 2007. Camilla har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Camilla bruker sin interesse for bøker sammen med barna. Hun har vært tillitsvalgt for fagforbundet i mange år. Høsten 2018 var Camilla konstituert som barnehagelærer 2 på Blåveisen. Høsten 2020 starter Camilla opp ABLU studie, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, på OsloMet. Hun vil da ha permisjon i 50 %.

Liv Ellen Huseby

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Liv Ellen Huseby jobber som barne- og ungdomsarbeider på Blåveisen og er barnehagens "potet", det vil si at hun kan brukes til alt:). Hun har jobbet i barnehagen siden august 2003. Liv Ellen er utdannet barne-og ungdomsarbeider og har etterutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. Hun er verneombud i barnehagen og er faglig ansvarlig for lærlingene i barnehagen.

Avdeling Hvitveisen

Rebecca Danielsson

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 394
hvitveis@skogkanten.no

Rebecca Danielsson er pedagogisk leder på Hvitveisen som er en 2-6 års-avdeling med 18 barn. Hun har vært fast ansatt i barnehagen siden april 2014. Rebecca er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og har tidligere jobbet som pedagogisk leder i en barnehage i Oslo. I perioden frem til svangerskapspermisjon hadde Rebecca veiledningsansvar for en ansatt under hennes utdanning, ABLU - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Rebecca kom tilbake fra fødselspermisjon mars 2019.

Tina Fredriksson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tina Fredriksson jobber som barne- og ungdomsarbeider på Hvitveisen. Hun har tidligere vært lærling i Skogkanten barnehage og gjennomførte utdanningen og bestod fagprøven hos oss. Hun har jobbet i ulike vikariat i Skogkanten siden høsten 2017 og har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Hun fikk fast ansettelse fra 01.08.20.

Martin L

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Martin jobber i fast stilling som barne- og ungdomsarbeider på Hvitveisen fra 1. august 2023. Han har tidligere vært lærling i Skogkanten barnehage og gjennomførte utdanningen og bestod fagprøven hos oss. Han har jobbet i ulike vikariat i barnehagen siden 2015 og har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden.

Iga Kamilla Isingrud

Stilling: Barnehagelærer

Iga Kamilla Isingrud har vært ansatt i Skogkanten barnehage siden 1. juli 2020. Hun er nyutdannet barnehagelærer og har gjennomført praksis i studietiden i Skogkanten barnehage. Iga Kamilla har erfaring fra sesongarbeid i familiebedriften med personalansvar.Her har hun hatt arbeidsoppgaver innenfor kvalitetssikring, HMS-arbeid og regnskap.

Avdeling Skogstjerna

Trine Andresen

Stilling: Assistent

Trine Andresen jobber som assistent på Skogstjerna. Hun har tidligere jobbet som vikar i Skogkanten barnehage, men jobber i fast stilling fra den 01.08.20. Trine har tidligere jobbet som frisør, men er nå i en omskoleringprosess. Hun har god erfaring med kundebehandling.

Kirsti Torvund

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 391
skogstjerna@skogkanten.no

Kirsti Torvund er pedagogisk leder på Skogstjerna som er en 0-2 års-avdeling med 14 barn. Hun har vært ansatt i barnehagen siden september 2002 og har jobbet på ulike avdelinger og med barn fra 0-6 år. Kirsti er assisterende daglig leder ved Hannes fravær. Kirsti er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og hun har tatt videreutdanning i barnehagepedagogikk i perioden 2017 - 2018.

Wenche Lysaker

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Wenche Lysaker jobber som barne- og ungdomsarbeider på Skogstjerna. Hun har vært fast ansatt i barnehagen siden januar 2014, og jobbet i barnehagen som vikar siden august 2010. Wenche har jobbet med barn fra 0-6 år. Wenche er instruktør på et treningssenter, og bruker sin kompetanse på fysisk fostring i barnehagen. Hun er utdannet i barne- og ungdomsarbeiderfag og er fagarbeider.

Berit Venstad

Stilling: Barnehagelærer

Berit Venstad jobber som barnehagelærer 2 på Skogstjerna. Hun har vært ansatt i barnehagen siden august 2003. Berit er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer, og hun har fordypning i småbarnspedagogikk. Berit har kompetanse på veiledning.

Magnus Joachim Hovde Holterhuset

Stilling: Lærling

Magnus er lærling i vår barnehage. Han startet opp august 2021, og skal være hos oss til august 2023. Han vil være lærling på Blåveisen første året og på Skogstjerna siste året.

Avdeling Smørblomsten

Nina Meursinge

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 377
smorblomsten@skogkanten.no

Nina Meursinge er pedagogisk leder på Smørblomsten som er en 2-6 års-avdeling med 18 barn. Hun har vært ansatt i barnehagen siden august 2008 og har jobbet på ulike avdelinger og med barn fra 2-6 år. Nina er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og hun har tatt videreutdanning i spesialpedagogikk i perioden 2012 - 2013.

Kari Ann Thoreid

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kari Ann Thoreid er barne- og ungdomsarbeider på Smørblomsten. Hun har jobbet i ulike vikariat i barnehagen siden august 2013 og har fast stilling i barnehagen fra august 2018. Fra november 2019 til august 2020 har Kari Ann vært konstituert i barnehagelærerstilling. Fra januar 2020 - juli 2020 har hun vært konstituert som pedagogisk leder. Hun har jobbet med barn fra 2-6 år i perioden. Kari Ann har bakgrunn i apotekfaget. Hun er utdannet i barne- og ungdomsarbeiderfag og er fagarbeider.

Vilde Hovind Heggedal

Stilling: Barnehagelærer

Vilde Hovind Heggedal har vært ansatt i Skogkanten barnehage siden 7. juni 2022. Hun er nyutdannet barnehagelærer og har tidligere jobbet som vikar i Skogkanten barnehage og har derfor erfaring fra å jobbe i barnehage. Fra juni 2022 til ut januar 2023 har Vilde jobbet som ressurspedagog for et barn, og har tilegnet seg erfaring på spesialpedagogisk arbeid. Hun ble ansatt i fast stilling som barnehagelærer 2 fra den 1. februar 2023.

Kontor

Hanne Ensrud

Stilling: Daglig leder
417 61 271
post@skogkanten.no

Hanne er daglig leder i Skogkanten barnehage SA. Hun har vært ansatt i barnehagen siden april 2006. Hanne er utdannet førskolelærer på Universitetet i Karlstad, og har tatt styrerutdanning i perioden 2012 - 2014. Hanne har en mastergrad i styring og ledelse. Masterutdanningen ble gjennomført i perioden august 2017 - mai 2020.

PERMISJON

Camilla Nielsen Holm

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Camilla Nielsen Holm jobber som barne- og ungdomsarbeider på Blåveisen. Hun har vært ansatt i barnehagen siden september 2010, men har jobbet i ulike vikariat siden november 2007. Camilla har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Camilla bruker sin interesse for bøker sammen med barna. Hun har vært tillitsvalgt for fagforbundet i mange år. Høsten 2018 var Camilla konstituert som barnehagelærer 2 på Blåveisen. Høsten 2020 starter Camilla opp ABLU studie, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, på OsloMet. Hun vil da ha permisjon i 50 %.