DUGNAD I BARNEHAGEN

Velkommen til dugnad den 8. mai, utedugnad. NB. innedugnad den 22. april er utsatt.

        

VÅRDUGNAD

Torsdag 22.4.21 kl. 18.00 til 21.00 - vaskedugnaden i barnehagen - er utsatt til 19. mai klokka 18.00 - 21.00.

Lørdag 8.5.21 kl. 10.00 til 13.00 gjennomføres som planlagt.