VELKOMMEN

I samarbeid med foresatte vil Skogkanten barnehage bidra til at barna som går i vår barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.

Skogkanten Barnehage er en privat barnehage i Sørum kommune på Sørumsand. På disse sidene vil du finne informasjon om barnehagen.

VÅRT MOTTO: HER VOKSER BARNET DITT

VÅRE VERDIER: ANERKJENNELSE, SAMSPILL OG GLEDE

Anerkjennelse

 • Vi anerkjenner barnet som et eget individ med egne tanker, ønsker og følelser
 • "Så godt å se deg"
 • VI TRENGER IKKE Å VÆRE LIKE
 • Vi ser deg, vi hører deg, vi er her

Samspill

 • Vi skal legge til rette for gode samspillsituasjoner slik at barnet utvikler sosial kompetanse
 • Vi sier JA til barnas innbydelse til lek
 • INGEN ER ALENE
 • Vi gir barna muligheten til å mestre hverdagen sin sammen med barn og voksne - "så fint, dette klarer du"

Glede - dette viser vi i vår barnehage ved å:

 • Vi vil/ skal gi barnet glede gjennom vennskap, mestring og lek i hverdagen
 • En klem og positiv tilbakemelding gir glede
 • "VI GLEDER OSS TIL Å SE HVERANDRE "
 • Barn og voksne smiler og ler sammen

Vi er opptatt av inkludering av hverandre og derfor tar vi med logo fra UDIR: 

Nullmobbing

 

Hvordan få best tilvenning (barnehage.no)