/>

ÅRSMØTE I BARNEHAGEN

Styret ønsker å invitere alle andelshavere i Skogkanten barnehage til årsmøte den 12. mai 2022 klokka 18.00 – 18.45.

 

Møtet er forbeholdt andelshavere. Personalet er fritatt for å møte opp på årsmøte. Informasjon om møte blir sendt til både andelshavere og personalet.

 

Dagsorden:

  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av to personer til signering av protokoll
  • Årsberetning 2021 & budsjett 2022
  • Valg av eierstyre
  • Valg av valgkomité
    Eventuelt