FORELDREMØTE DEN 2. JUNI 2021

For foreldre som har barn som skal starte i Skogkanten barnehage høsten 2021.

Den 2. juni klokka 17.30 - 18.30 ønsker vi dere velkommen til et teamsmøte der vi gir litt informasjon om vår barnehage til foreldre med barn som skal starte opp i vår barnehagen i løpet av høsten 2021.

 

VELKOMMEN:)