BRANNVERNUKE

Uke 44 gjennomfører vi brannvernuke i barnehagen:)

Vi kommer til å jobbe med brannforebyggende tiltak sammen med barn og voksne denne uka:) Barna blir presentert for brannbamsen Bjørnis, Eldar og Vanja og Brannmann Sam. 

Den 3. november skal personalet ha et personalmøte med tema brann og trusler.

Den 4. november gjennomfører vi brannøvelse med barna, kanskje det brenner i garderoben, hva gjør vi da?

Fredagen blir den brannsamling på alle avdelingene - og kanskje det blir brannspagetti på menyen:)