FORUT BARNEAKSJON 2021

Kjære alle foreldre!

Hvert år er barnehagen med på FORUT barneaksjonen, «barn hjelper barn», vi lærer om et land og blir bedre kjent med kulturen. I år skal vi følge Indrani som kommer ifra India. Vi avslutter dette med en basar der førskolebarna selger kaker og kaffe/saft og produkter til inntekt for FORUT. I år vil basaren være torsdag 21.10 fra kl 1500 – 1630. Vi håper dere kan sette av denne ettermiddagen og delta på basaren vår.


I fjor solgte vi ulike produkter ved at dere bestilte produktene på forhånd. Dere vil i uke 42 få et bestillingskjema med hjem der dere kan krysse av for hva dere ønsker å bestille, og hvor mange. 
Skjemaet leveres inn til barnehagen senest torsdag 21. oktober. Barnehagen bestiller inn alle produktene og deler de ut når det kommer til oss.

Denne informasjon er sendt til alle foreldre på e-post den 8. oktober. Informajon om bestillingsskjema og prisliste blir ettersendt. NB. Dette er fine produkter, og inntekten går direkte til arbeid og prosjekter med barn i India.