Våren 2024 - datoer verdt å merke seg

Datoplan

Våren 2024 - datoer verdt å merke seg
2. JANUAR – PLANLEGGINGSDAG - BARNEHAGEN ER STENGT
9. JANUAR – OPPSTART AV ALDERSDELTE GRUPPER
12. JANUAR - VINTERAKTIVITETSDAG I BARNEHAGEN - TA MED SKI (Snøavhengig)
1. FEBRUAR - BRANNØVELSE
6. FEBRUAR - VI MARKERER SAMEFOLKETS DAG
15. FEBRUAR - KARNEVAL I BARNEHAGEN –OLE BRUMM ER TEMA
1. MARS - BRANNØVELSE
20. MARS - PÅSKEFROKOST Blåveisen/ Hvitveisen
21. MARS - PÅSKEFROKOST Smørblomsten/ Skogstjerna
22. MARS – PÅSKESAMLING
18. APRIL - VÅRDUGNAD I BARNEHAGEN - INNE
2. MAI - RUSKENDAG FOR BARNA I BARNEHAGEN
4. MAI - VÅRDUGNAD I BARNEHAGEN – UTE
7. MAI – ÅRSMØTE I BARNEHAGEN
10. MAI -
PLANLEGGINGSDAG - BARNEHAGEN ER STENGT - MERK DAGEN!
16. MAI - VI TJUVSTARTER 17. MAIFEIRING I BARNEHAGEN
4. JUNI – FORELDREMØTE FOR FORELDRE MED NYE BARN/ NYE FAMILIER
5. JUNI - SOMMERFEST I BARNEHAGEN – FAU ARRANGERER
6. JUNI – SOMMERTUR FOR HELE BARNEHAGEN
7. JUNI - AVSLUTNING FOR SKOLESTARTERNE
GOD SOMMER