Våren 2021 - datoer verdt å merke seg

Datoplan

Våren 2021 - datoer verdt å merke seg

4. JANUAR – PLANLEGGINGSDAG - BARNEHAGEN ER STENGT

12. JANUAR – OPPSTART AV ALDERSDELTE GRUPPER – hvis Grønt nivå

15. JANUAR - VINTERAKTIVITETSDAG I BARNEHAGEN - TA MED SKI (Snøavhengig)

1. FEBRUAR - BRANNØVELSE

5. FEBRUAR - VI MARKERER SAMEFOLKETS DAG

18. FEBRUAR - KARNEVAL I BARNEHAGEN – ANNE CATH. VESTLYS BØKER ER TEMA

1. MARS - BRANNØVELSE

24. MARS - PÅSKEFROKOST Blåveisen/ Hvitveisen - hvis Grønt nivå

25. MARS - PÅSKEFROKOST Smørblomsten/ Skogstjerna - hvis Grønt nivå

26. MARS – PÅSKESAMLING

22. APRIL - VÅRDUGNAD I BARNEHAGEN - INNE - Utsatt til 19. mai

4. MAI - RUSKENDAG FOR BARNA I BARNEHAGEN

8. MAI - VÅRDUGNAD I BARNEHAGEN - UTE

14. MAI - VI TJUVSTARTER 17. MAIFEIRING I BARNEHAGEN

25. MAI - PLANLEGGINGSDAG - BARNEHAGEN ER STENGT - MERK DAGEN!

2. JUNI – FORELDREMØTE FOR FORELDRE MED NYE BARN/ NYE FAMILIER - hvis Grønt nivå

3. JUNI – SOMMERTUR FOR HELE BARNEHAGEN - hvis Grønt nivå

4. JUNI - AVSLUTNING FOR SKOLESTARTERNE

8. JUNI - SOMMERFEST I BARNEHAGEN – FAU ARRANGERER - hvis Grønt nivå

                                                               GOD SOMMER