Våren 2023 - datoer verdt å merke seg

Datoplan

Våren 2023 

DU OG JEG OG VI TO, MED ROM FOR FLERE😊

2. JANUAR – PLANLEGGINGSDAG - BARNEHAGEN ER STENGT

10. JANUAR – OPPSTART AV ALDERSDELTE GRUPPER

13. JANUAR - VINTERAKTIVITETSDAG I BARNEHAGEN - TA MED SKI (Snøavhengig)

1. FEBRUAR - BRANNØVELSE

6. FEBRUAR - VI MARKERER SAMEFOLKETS DAG

16. FEBRUAR - KARNEVAL I BARNEHAGEN –BLEKKULF ER TEMA

1. MARS - BRANNØVELSE

29. MARS - PÅSKEFROKOST Blåveisen/ Hvitveisen

30. MARS - PÅSKEFROKOST Smørblomsten/ Skogstjerna

31. MARS – PÅSKESAMLING

20. APRIL - VÅRDUGNAD I BARNEHAGEN - INNE

2. MAI - RUSKENDAG FOR BARNA I BARNEHAGEN

6. MAI - VÅRDUGNAD I BARNEHAGEN - UTE

16. MAI - VI TJUVSTARTER 17. MAIFEIRING I BARNEHAGEN

25. mai – SOMMERTUR FOR HELE BARNEHAGEN

30. MAI - PLANLEGGINGSDAG - BARNEHAGEN ER STENGT - MERK DAGEN!

6. JUNI – FORELDREMØTE FOR FORELDRE MED NYE BARN/ NYE FAMILIER

7. JUNI - SOMMERFEST I BARNEHAGEN – FAU ARRANGERER

9. JUNI - AVSLUTNING FOR SKOLESTARTERNE

GOD SOMMER