/>

Våren 2022 - datoer verdt å merke seg

Datoplan

Våren 2022 - datoer verdt å merke seg  

3. JANUAR – PLANLEGGINGSDAG - BARNEHAGEN ER STENGT

11. JANUAR – OPPSTART AV ALDERSDELTE GRUPPER – hvis Grønt nivå

14. JANUAR - VINTERAKTIVITETSDAG I BARNEHAGEN - TA MED SKI (Snøavhengig)

1. FEBRUAR - BRANNØVELSE

4. FEBRUAR - VI MARKERER SAMEFOLKETS DAG

17. FEBRUAR - KARNEVAL I BARNEHAGEN – ALBERT ÅBERG/ BLEKKULF ER TEMA

1. MARS - BRANNØVELSE

6. APRIL - PÅSKEFROKOST Blåveisen/ Hvitveisen - hvis Grønt nivå

7. APRIL - PÅSKEFROKOST Smørblomsten/ Skogstjerna - hvis Grønt nivå

8. APRIL – PÅSKESAMLING

21. APRIL - VÅRDUGNAD I BARNEHAGEN - INNE

3. MAI - RUSKENDAG FOR BARNA I BARNEHAGEN

7. MAI - VÅRDUGNAD I BARNEHAGEN - UTE

16. MAI - VI TJUVSTARTER 17. MAIFEIRING I BARNEHAGEN

1. JUNI – FORELDREMØTE FOR FORELDRE MED NYE BARN/ NYE FAMILIER - hvis Grønt nivå

2. JUNI – SOMMERTUR FOR HELE BARNEHAGEN - hvis Grønt nivå

4. JUNI - AVSLUTNING FOR SKOLESTARTERNE

7. JUNI - PLANLEGGINGSDAG - BARNEHAGEN ER STENGT - MERK DAGEN!

8. JUNI - SOMMERFEST I BARNEHAGEN – FAU ARRANGERER - hvis Grønt nivå

      

GOD SOMMER :)