NYTT ÅR - VÅREN 2024

VELKOMMEN TIL NYTT ÅR - VI GLEDER OSS TIL Å MØTE ALLE BARNA OG FORELDRENE IGJEN. LYKKE TIL VIDERE TIL BARN SOM SLUTTET HOS OSS I DESEMBER/ JANUAR, OG VELKOMMEN TIL NYE BARN SOM KOMMER I JANUAR 2024:)

TEMA FOR 2023/ 2024 – Du og jeg og vi to, med rom for flere😊

 Inkluderende barnehagemiljø på områdene omsorg, lek, læring og danning

 Hvordan kan vi i Skogkanten barnehage gi impulser som påvirker barnas lekekompetanse og bidrar til å videreutvikle leken

Denne problemstillingen er overordnet hver enkel avdelings problemstilling. Årsaken til at vi ønsker å finne nøkkelen til hva som påvirker barnas lekekompetanse er fordi barna går inn i ulike roller gjennom lek, som gir kompetanse og læring. Lekekompetanse bidrar til at barna får nye erfaringer som gir mestringsfølelse og læring innen ulike livsområder. I leken får barna relasjonskompetanse som bidrar til å utvikle empati og forståelse for andre. Leken har også egenverdi, som barnehagen må gi rom til. Rammeplanen sier blant annet at «barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi.» På mange måter er leken barndommens signatur.

Deltema – Skal vi leke sammen?

Mål: Barna har et felles fokus og utvikler leketemaer de har erfaring fra.

«Narrativ lek skaper sammenheng fordi den er nærmest barns egen erfaringsbakgrunn, hvilket er et godt, gammeldags pedagogisk tips.» (Melaas 2019)

 

Sammen med vårt overordnede tema vil vi også ta med et deltema som får overskriften «Skal vi leke sammen?» I dag har barn ulike erfaringer, og ofte ulik bakgrunn, som gjør at det kan være vanskelig å finne en fellesnevner i leken. For å ha noe som blir felles i Skogkanten barnehage, har vi ofte valgt deltema utfra eventyr eller fortellinger for å knytte oss sammen. For barnehageåret 2023 og 2024, velger vi Ole Brumm som vår fellesnevner. Ole Brumm har tematikk som vi kan knytte sammen med barnehagemiljø, som blant annet favner livsmestring og vennskap. Når man har felles kunnskap, kan dette gjenspeile seg i barnas lek.

 

Rom for vennskap

«Nasse Nøff satt alene nede ved elven. Tittet på sitt eget speilbilde. Følte seg litt ensom…
Så kjente han en pote på skulderen, snudde seg og så at det var bestevennen Ole Brumm.
Nasse smilte med et tårevått øye og sa: “Hvordan visste du at jeg trengte en venn?”

Ole Brumm svarte: “Når man har venner som ligger nærmest hjertet, hører man at det andre hjertet roper.”» Alan Alexander Milne (Ole Brumm)