Besøk av Bakary Conde i barnehagen

På selve kvinnedagen fikk vi besøk av Bakary Conde:)

Vi delte barna inn i tre grupper, og Bakary trommet sammen med barna:) Det var flotte rytmer i barnehagen denne ettermiddagen, og barna danset og spilte tromme. Våre trommer som kalles Tam tam trommer, er laget i Senegal, der Bakary kommer fra. 

Oh (oh)
Alele
(alele)
Alele quita tomba
(alele quita tomba)
Amasa masa masa
(amasa masa masa)
Oh aloe aloe aloa
(oh aloe aloe aloa)