Tilvenningstid i barnehagen

En god tilvenning er viktig for barnet.

Vi er inne i oppstart av nytt barnehageår, og det som preger barnehagen i denne perioden er tilvenning for nye barn og voksne i barnehagen:) Vi vet av erfaring, at tilvenningsperioden er viktig både for barn og foreldre. Barnegruppene er nye, og barna er i gang med å finne sin plass i gruppa. Vi er inne i en veldig viktig fase av det nye barnehageåret. Tilvenningsperioden er med på å sette føringer for hvordan små og store vil oppleve trygghet og tilhørighet i gruppa. Viktige nøkkelord i denne perioden er:

  • Tid
  • Forståelse
  • Anerkjennelse
  • Nærvær
  • Forventningsavklaringer
  • Ro
  • Dialog
  • Relasjonsbygging

Vi gleder oss til å bli kjent med alle nye, små og store:) Velkommen til Skogkanten barnehage

Anerkjennelse - samspill - glede 

Her vokser barnet ditt