GOD PÅSKE:)

Litt påskenytt fra Skogkanten barnehage.

Denne uka har vi forberedt oss til påske. Det har vært fine dager i barnehagen, hvor barna har fått lov å lære nye begrep og ord, og fått lov å undre seg og reflektere. Vi har hatt påskeverksted, hvor små fingre fikk finmotorisk trening. Påskefrokosten var sanselig, med gode lukter, vakre farger og gode smaker. Vi fordelte påskefrokosten på to dage, og inviterte alle foreldre med. To hyggelige frokoster, med mye gode samtaler mellom små og store, med muligheter for relasjonsbygging og samarbeid mellom barnehage og foreldrene. I løpet av uka skjedde det også magiske ting, og barna lagde lagde reir til påskeharen. De la ut gulrøtter til påskeharen i redene. Fredagen ble avsluttet med interne påskesamlinger og en fellessamling hvor Hanne og Magdalena presenterte Legenden om de tre trærne, en annerledes påskefortelling som forteller historien om Jesus, fra krybbe til grav gjennom tre trær sine betraktninger. Barna var ute og sjekket redet til påskeharen, og noen barn hadde sett noen hareører opp i skogen. Hadde påskeharen vært og lagt noe i redet tro? Barna fant noen store påskeegg. Etter måltidet, satt de rundt egget og hørte på fortelling om påskeharen, og nøt innholdet:) Denne uka fikk vi forlenget vinteren, som gav en flott mulighet for å lage en snøpåskehare:) I denne aktiviteten var det rom for samhandling, kreativitet, og evne til konstruksjon.