Barnehagedagen 2023

Barnehagedagen 2023 blir arrangert 14. mars. Tema for dagen er betydningen av flere ansatte i barnehagen. Slagordet er: «Liten og stor».

"Vi vil ha trygge barn i barnehagen – og hjemme. Trygge barn leker og utforsker, de tar kontakt med andre barn og har en grunnleggende tillit til verden. Dette er det klart søkelys på i barnehagen og i utdanningen av barnehagelærere og fagarbeidere. Mange er opptatte av psykologiske tilknytningsteorier og ser barnehagepersonalets fang som den trygge havnen i en travel og utfordrende barnehagedag. Det er viktig å være sammen. Tryggheten først, og så ser vi hva vi skal fylle dagene med." Kari Carlsen