Hovedopptak 2023

Velkommen som søker til vår barnehage som ligger på Sørumsand😀

Vi har ledige plasser. fra høsten 2023. Nå er hovedopptak for barnehagene i Lillestrøm igang med søknadsfrist 1. mars 2023. Gå inn på www.skogkanten.no og bli kjent med hvem vi er:)
I Lillestrøm kommune er opptak av barn samordnet. For å søke på barnehageplass må du/ dere gå via Lillestrøm kommunes web side, og søke elektronisk:
Skogkanten barnehagen har skogen inne på eget uteområde og som nærmeste nabo. Barna har gode muligheter for fysisk utfoldelse og naturopplevelser hver dag. Vi ønsker å støtte barns nysgjerrighet, lærelyst, opplevelser, lek og erfaringer. Vi vil fremme at lekekompetanse er livsmestring, og vi siterer Jean-Jacques Rousseau: "Vi begynner å lære i det øyeblikket vi begynner å leve."