Informasjon om gratis SFO i Lillestrøm kommune

Fra 1. august 2021 kan elever på 1. trinn i familier med under 350 000,- kr. i inntekt, få gratisplass på SFO.

Hvem kan søke?


Hvis familien har en samlet inntekt på inntil 350 000 og du har barn som begynner på 1. trinn
til høsten, kan barnet få gratisplass på SFO
Barnet må ha plass i SFO før du kan søke om gratisplass eller redusert
betaling. For mer informasjon se
https://www.lillestrom.kommune.no/sfoplass
Hvordan søker du?
For å få gratisplass i SFO må du søke om redusert betaling via nettsiden til Lillestrøm
kommune
https://www.lillestrom.kommune.no/sfopriser
På nettsiden finner du veiledning til hva som eventuelt må legges ved
søknaden og hvordan du søker.
Om søknaden
Søknaden gjelder fra måneden etter at du har søkt.
Det gis ikke tilbakevirkende kraft.
Gratisplass gjelder kun for barn på 1. trinn som går på eller skal begynne på
SFO.
Ordningen gjelder for skoleåret 2021-2022, med mulighet for forlengelse.
Tjener du over 350 000?
Du kan likevel ha rett til redusert betaling. En familie skal ikke betale mer enn
6% av samlet inntekt for SFO plass.
Du søker på samme måte for redusert betaling og gratisplass. Du kan søke for
flere barn i samme søknad, uavhengig av om barna går i barnehage, skal
begynne på skolen til høsten eller allerede har plass i SFO.