/>

Ruskendagen den 4. mai

Da er det tid for å vårrydde igjen:)

Den 4. mai skal vi vårrydde i og rundt barnehagen. Vi vil ha "ta vare på naturen" som tema - og plukke opp ting som ikke skal ligge i naturen. Det  kan hende vi får besøk av "Rusken" og "Ruskesara", og at vi blir introdusert til Blekkulf. Blekkulf skal vi bli bedre kjent med til neste barnehageår, da dette blir tematikken:

"Hva er bærekraftig miljø og hvorfor berører dette barnehagen og oss voksne som veiledere? Vi tenker at bærekraft handler om å balansere kunsten det er å dekke behovet vi mennesker har for å leve og det å etterlate seg en verden neste generasjon skal kunne leve i. Hvilke fotavtrykk etterlater vi oss? Vi vil sammen med foreldrene samarbeide for et viktig holdningsskapende arbeid. Måten vi jobber med dette arbeidet i praksis, kan bidra til at våre barn tilegner seg viktig kunnskap og får holdninger og verdier som fremmer ivaretakelse av helse og miljø. Vi vil benytte Blekkulf, som utgangspunkt for dette arbeidet. Blekkulf er tilbake for å skape et miljøengasjement for en ny generasjon. I 2020 kom det ut en ny bok om Norges mest kjente miljødetektiv, Blekkulf. Vi gleder oss til å bli kjent med Blekkulf, og hans gode arbeid."

https://www.youtube.com/watch?v=1JvGur_tTIY