/>

Markering for barnehagene

«Å bry seg er også smittsomt» – vi er med på nasjonal markering!

I forbindelse med ettårsdagen for nedstengningen av landet inviteres barnehagene med på en felles nasjonal markering.

Under mottoet «Å bry seg er også smittsomt» kan Barnehage-Norge gi seg selv, og alle som i løpet av de siste månedene har lagt ned en ekstra stor innsats, en ekstra anerkjennelse.

12. mars er det ett år siden Norge stengte. Plutselig var folks hverdag snudd opp ned. Barnehagene stengte ned, men opprettholdt et tilbud til sårbare barn og barn av samfunnskritisk personell.

Barnehagene ble svært viktige for disse barna og familiene, og var også helt avgjørende for å holde sentrale samfunnsfunksjoner i gang. Dermed fikk enda flere enn før opp øynene for barnehagenes viktige rolle, både for barn, foreldre og samfunnet.

Men det har også krevd mye av mange. Ansatte i barnehagene har, i motsetning til mange andre, hatt trygghet for jobb og inntekt. Samtidig har mange strukket seg ekstra langt for å sikre et best mulig tilbud, godt smittevern og åpne barnehager.

De ansatte og barnehagene fortjener en stor takk for den innsatsen som er lagt ned.

Vi er med på denne markeringen fordi vi ønsker å gi alle ansatte i Skogkanten barnehage en stor takk for all innsats i 2020 og inn i 2021:)