Nasjonal markering mot kutt i tilskuddene til private barnehager

Vi vil være med på markeringen den 19. november!

Vi ønsker at Regjeringen skal forstå alvoret dersom de velger å kutte i tilskudd til private barnehager. Disse punktene er sentrale, og vi ønsker å mobilisere foreldrene til å stå sammen med de private barnehagene.

  • Nei til kutt i tilskudd på 600 millioner. Regjeringen må reversere kuttene i påvente av at det kommer på plass en helhetlig gjennomgang av økonomi og finansiering i sektoren.
  • Ja til likebehandling av alle barn og alle barnehager. Stopp den systematiske forskjellsbehandlingen av barn i private og kommunale barnehager.  

Se gjerne på denne informasjonsfilmen laget av PBL: