Brannvernuke

Vi gjennomfører brannøvelse den 31. august

Uke 38 er det nasjonal brannvernuke. Vår barnehage gjennomfører brannøvelse i september og i år er den i utgangspunktet satt til  den 1. september, men på grunn av tilvenning er den flyttet frem til 31. august. Høsten 2019 hadde vi Pernilletilsyn i barnehagen. I 2020 har dette tilsynet måttet utgå på grunn av Covid-19. Barnehagebesøkene fra Nedre Romerike brann- og redningsetat er en kombinert brannvernkampanje: brannbilbesøk og tematilsyn for barnehagene. Først har vi i barnehagen fått såkalt tematilsyn. Da går tilsynsmyndigheten gjennom brannsikkerheten og rutinene ved brann i barnehagen sammen med oss. Deretter får barna se «Pernille». Dette er en liten, spesialtilpasset brannbil som barna kan sitte i. Brannbilen har brannslange som barna kan prøve og "brannmennene" snakker med de eldste barna om brann og brannvern.Vi har en intern brannvernuke i november, uke 45, der vi kommer til å jobbe systematisk med opplegget rundt brannbamsen Bjørnis, vi  vil ha en brannnøvelse, brannsamling og personalmøte med brann som tema. 

Her er link fra Brannvernforeningen. 

https://brannvernforeningen.no/brannvernuka