/>

Reduserte åpningstider i Skogkanten barnehage

Eierstyret og SU i Skogkanten barnehage SA har vedtatt redusert åpningstid.

Skogkanten barnehage vil ha redusert åpningstid frem til sommeren. Åpningstiden vil være fra 08.00 – 15.30. Begrunnelse for dette vedtaket er at vi må ha bemanning nok hele dagen for å kunne ivareta smittevernreglene, med barn i små grupper/ kohorter og hygienerutiner.