/>

DUGNAD I BARNEHAGEN

Flott innsats både på inne- og utedugnad

Vårdugnaden er straks i havn, og vi har hatt en inne- og en utedugnad. Hovedoppgavene ute var nytt tak på søppelskur og ny trapp ved siden av sklia. Den nye trappa er på plass, og de som satt opp denne fortjener en stor takk. Dugnadsansvarlige i eierstyret, Øivind Dalholt har gjort en formidabel innsats for å forberede utedugnaden ved å rive den gamle trappa, kjøpe inn materiale og rengjøre alle lekeapparatene.