/>

KASTER DU RØYKSNEIP OG SNUS PÅ BAKKEN?

DET ER ÆSJ OG LURT Å LA VÆRE!!

TAKK FOR AT DU IKKE KASTER RØYKSNEIP OG SNUS PÅ BARNEHAGENS OMRÅDE. VET DU AT SMÅ BARN KAN DØ AV FORGIFTING I YTTERSTE KONSEKVENS HVIS DE SPISER RØYKSNEIP?

Tre grunner til å la vær å kaste sneip på bakken i barnehagen:

  •     Den forgifter barnet dersom et barn putter den i munnen!
  •     Den er miljøgiftig for dyr og planter!
  •     Ved tørt vær kan sneipen forårsake brann! (bot på 6000,-)