/>

Ønskebrev til barnehagen mottatt

Når tre barn skriver ønske til daglig leder, ja da er det vanskelig å stå imot.

Fritt oversatt: "JEG ØNSKER MEG PLUSS-PLUSSBRETT TIL BARNEHAGEN, HILSEN ........." 

Fra rammeplanen kapittel 9, side 48: Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna: 

  • utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

Det er lov å ønske seg, og så får vi se da, om ønsket går i oppfyllelse:)