/>

HØSTAKTIVITETSDAG

Idag har vi markert høsten, med aktiviteter ute:) Høstaktivitetsdagen vår 27.09.18 - høsten er her for fullt!

I dag startet vi opp med høstaktiviteter med en variant av blimed dans:) Litt oppvarming før aktivitetene startet. Det var ulike stasjoner, med snekring, kaste erteposer, klatring, Følge et tau med bind for øynene, "blindebukk", samle kongler og kaste de. Her var det litt av hvert:)