DUGNAD I BARNEHAGEN

Sett av 25.4.19 klokka 18.00 – 21.00 og 4.5.19 klokka 10.00 – 13.00 Påmeldingslister blir hengt opp onsdagen uke 15. De vil henge på ytterdørene i garderobene. NB. Oppsamlingsdugnad er satt til 22.5.19 klokka 18.00 - 21.00

        

VÅRDUGNAD

Torsdag 25.4.19 kl. 18.00 til 21.00

Lørdag 4.5.19 kl. 10.00 til 13.00

 

NB. OPPSAMLINGSDUGNAD ER SATT TIL 22.5.19 KL. 18.00 - 21.00