Ansatte

Avdeling Blåveisen

Magdalena Pawlak

Stilling: Assistent

Magdalena Pawlak jobber som assistent på Blåveisen og har ansvar for kreative aktiviteter på avdelingen. Hun har jobbet i ulike vikariat i barnehagen siden januar 2016 og harfast stilling fra august 2018. Hun har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Magdalena har gjennomført språkpraksis i Skogkanten barnehage og har jobbet noe som ringevikar i en periode. Magdalena har planer om videreutdanning som barne- og ungdomsarbeider.

Jeanette Kragseth

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 474
blaaveisen@skogkanten.no

Jeanette Kragseth er pedagogisk leder på Blåveisen som er en 2-6 års-avdeling med 18 barn. Hun har vært ansatt i barnehagen siden september 2002 og har jobbet på ulike avdelinger og med barn fra 0-6 år. Jeanette er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og hun har tatt videreutdanning i veiledning i perioden 2012 - 2014. Jeanette tar for tiden videreutdanning i spesialpedagogikk.

Camilla Nielsen Holm

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Camilla Nielsen Holm jobber som barne- og ungdomsarbeider på Skogstjerna. Hun har vært ansatt i barnehagen siden september 2010, men har jobbet i ulike vikariat siden november 2007. Camilla har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Camilla jobber med de yngste barna og hun bruker sin interesse for bøker sammen med barna. Høsten 2018 vil Camilla være konstituert som barnehagelærer 2.

Tina Fredriksson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tina Fredriksson jobber i et vikartiat som barne- og ungdomsarbeider på Hvitveisen og Blåveisen. Hun har tidligere vært lærling i Skogkanten barnehage og gjennomførte utdanningen og besto fagprøven hos oss. Hun har jobbet i ulike vikariat i Skogkanten siden høsten 2017 og har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden.

Avdeling Hvitveisen

Rebecca Danielsson

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 394
hvitveis@skogkanten.no

Rebecca Danielsson er pedagogisk leder på Hvitveisen som er en 2-6 års-avdeling med 18 barn. Hun har vært fast ansatt i barnehagen siden april 2014. Rebecca er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og har tidligere jobbet som pedagogisk leder i en barnehage i Oslo. I perioden frem til svangerskapspermisjon hadde Rebecca veiledningsansvar for Aina under hennes utdanning, ABLU - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Rebecca kom tilbake fra fødselspermisjon mars 2019.

Aina Melby

Stilling: Pedagogisk leder

Aina Melby jobber som pedagogisk leder på Hvitveisen. Hun har jobbet i barnehagen siden september 2002. Aina er utdannet barne. og ungdomsarbeider og er ferdig utdannet barnehagelærer våren 2018. Hun har tatt arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABLU i perioden 2014 - 2018. Aina går inn som konstituert pedagogisk leder på Hvitveisen for Rebecca til juni 2019.

Jane Rakel Olaisen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jane Rakel Olaisen jobber som barne- og ungdomsarbeider på Skogstjerna. Hun har vært fast ansatt i barnehagen siden august 2009, men jobbet i vikariat siden august 2007. Jane har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Hun har tatt videreutdanning og har nå fagbrev. Jane er glad i dyr, og bidrar med sin kunnskap inn i barnegruppa.

Ann-Charlotte (Lotta) Dresberg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Lotta Dresberg jobber som barne- og ungdomsarbeider på Hvitveisen. Hun har vært ansatt i fast stilling i barnehagen siden august 2016 og har jobbet med barn fra 2-6 år i perioden. Lotta har vært ansatt i ulike vikariat i Skogkanten siden august 2013. Lotta har gjennomført videreutdanning i barne- og ungdomsarbeiderfaget og fikk bestått fagprøve i januar 2018.

Liv Ellen Huseby

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Liv Ellen Huseby er konstituert barnehagelærer 2 på Hvitveisen høsten 2018. Hun har jobbet i barnehagen siden august 2003. Liv Ellen er utdannet barne-og ungdomsarbeider og har etterutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. Hun er verneombud i barnehagen og er faglig ansvarlig for lærlingene i barnehagen.

Birgitte Sancar-Søby

Stilling: Vikar

Birgitte Sancar-Søby jobber i et vikariat for Jane som assistent på Hvitveisen. Hun har tidligere jobbet i barnehagen vår, samt at hun har jobbet på Rema 1000 på Strømmen storsenter. Hun har erfaring fra kundebehandling.

Connie Sommerseth

Stilling: Lærling

Avdeling Skogstjerna

Kirsti Beate Torvund

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 391
skogstjerna@skogkanten.no

Kirsti Torvund er pedagogisk leder på Skogstjerna som er en 0-2 års-avdeling med 14 barn. Hun har vært ansatt i barnehagen siden september 2002 og har jobbet på ulike avdelinger og med barn fra 0-6 år. Kirsti er assisterende daglig leder ved Hannes fravær. Kirsti er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og hun tar nå videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Wenche Lysaker

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Wenche Lysaker jobber som barne- og ungdomsarbeider på Skogstjerna. Hun har vært fast ansatt i barnehagen siden januar 2014, og jobbet i barnehagen som vikar siden august 2010. Wenche har jobbet med barn fra 0-6 år. Wenche er instruktør på et treningssenter, og bruker sin kompetanse på fysisk fostring i barnehagen.

Trine Andresen

Stilling: Vikar

Trine Andresen jobber i et vikariat som assistent på Skogstjerna. Hun har tidligere jobbet noe som vikar i Skogkanten barnehage. Trine har tidligere jobbet som frisør, men er nå i en omskoleringprosess. Hun har god erfaring med kundebehandling.

Andrea Færgestad

Stilling: Vikar

Andrea Færgestad jobber i et vikariat som assistent på Skogstjerna. Hun har jobbet som resepsjonist og instruktør på Spenst og har erfaring fra sykehjem/ aldershjem. Hun er utdannet i samfunnsernæring.

Berit Venstad

Stilling: Barnehagelærer

Berit Venstad jobber som barnehagelærer 2 på Skogstjerna. Hun har vært ansatt i barnehagen siden august 2003. Berit er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer, og hun har fordypning i småbarnspedagogikk. Berit har kompetanse på veiledning.

Malin Johansen

Stilling: Lærling

Avdeling Smørblomsten

Kari Ann Thoreid

Stilling: Assistent

Kari Ann Thoreid jobber som assistent i på Smørblomsten. Hun har jobbet i ulike vikariat i barnehagen siden august 2013 og har fast stilling i barnehagen fra august 2018. Hun har jobbet med barn fra 2-6 år i perioden. Kari Ann har bakgrunn i apotekfaget. Hun tar videreutdanning i barne- og ungdomsarbeiderfag som privatist og skal ta fagbrevet i løpet av 2018/ 2019.

Nina Meursinge

Stilling: Pedagogisk leder
417 61 377
smorblomsten@skogkanten.no

Nina Meursinge er pedagogisk leder på Smørblomsten som er en 2-6 års-avdeling med 18 barn. Hun har vært ansatt i barnehagen siden august 2008 og har jobbet på ulike avdelinger og med barn fra 2-6 år. Nina er utdannet førskolelærer/ barnehagelærer og hun har tatt videreutdanning i spesialpedagogikk i perioden 2012 - 2013.

Thea Emilie Steen Knudsen

Stilling: Barnehagelærer

Thea Emilie Steen Knudsen har jobbet som barnehagelærer 2 på Smørblomsten fra 4. juni 2018. Hun er utdannet barnehagelærer og har tidligere vært i praksis i vår barnehage.. Thea har en bachelor i pedagogikk i bunn og har arbeidserfaring fra barnehage.

Kontor

Hanne Ensrud

Stilling: Daglig leder
417 61 271
post@skogkanten.no

Hanne er daglig leder i Skogkanten barnehage SA. Hun har vært ansatt i barnehagen siden april 2006. Hanne er utdannet førskolelærer på Universitetet i Karlstad, og har tatt styrerutdanning i perioden 2012 - 2014. Hanne tar for tiden masterstudiet i styring og ledelse. Videreutdanningen er fra høsten 2017 - høsten 2020.

PERMISJON

Kjersti Lorentzen

Stilling: Assistent

Kjersti Lorentzen jobber som assistent på Smørblomsten. Hun er under videreutdanning til barne- og ungdomsarbeider, og skal ta fagbrevet i løpet av 2018. Kjersti har vært ansatt i fast stilling i barnehagen august 2009 og har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden. Hun jobbet i ulike vikariat i Skogkanten fra januar 2007. Kjersti har ansvar for å kjøpe inn aktivitetsmateriell i vår barnehage.

VIKARER I MIDLERTIDIGE STILLINGER

Tina Fredriksson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tina Fredriksson jobber i et vikartiat som barne- og ungdomsarbeider på Hvitveisen og Blåveisen. Hun har tidligere vært lærling i Skogkanten barnehage og gjennomførte utdanningen og besto fagprøven hos oss. Hun har jobbet i ulike vikariat i Skogkanten siden høsten 2017 og har jobbet med barn fra 0-6 år i perioden.

Trine Andresen

Stilling: Vikar

Trine Andresen jobber i et vikariat som assistent på Skogstjerna. Hun har tidligere jobbet noe som vikar i Skogkanten barnehage. Trine har tidligere jobbet som frisør, men er nå i en omskoleringprosess. Hun har god erfaring med kundebehandling.

Andrea Færgestad

Stilling: Vikar

Andrea Færgestad jobber i et vikariat som assistent på Skogstjerna. Hun har jobbet som resepsjonist og instruktør på Spenst og har erfaring fra sykehjem/ aldershjem. Hun er utdannet i samfunnsernæring.

Birgitte Sancar-Søby

Stilling: Vikar

Birgitte Sancar-Søby jobber i et vikariat for Jane som assistent på Hvitveisen. Hun har tidligere jobbet i barnehagen vår, samt at hun har jobbet på Rema 1000 på Strømmen storsenter. Hun har erfaring fra kundebehandling.