DUGNAD I BARNEHAGEN

Sett av 25.4.19 klokka 18.00 – 21.00 og 4.5.19 klokka 10.00 – 13.00 Påmeldingslister blir hengt opp onsdagen uke 15. De vil henge på ytterdørene i garderobene.