HJERTEVEKSTVERDIER

Le og glede oss sammen - hele året

Informasjon om hjertevekst  2018 - 2019

Verdi gjennom hele året:

Le og glede oss sammen

Barnehagen skal:

Vi skaper miljøet i barnehagen vår sammen, og vi vil le og glede oss sammen. Vi ler sammen med hverandre, og finner de små gledene i hverdagen og deler disse sammen, små og store.

Hjemme kan man øve på:

Flott å finne små og store gleder og dele disse sammen hjemme, og le masse:)

"Du har no`som ingen andre har, ingen er som deg." Note

 

Verdien vi jobber spesielt med i august til oktober:

Passe på at ingen er alene

Barnehagen skal:

En viktig huskeregel i barnehagen er å passe på at ingen er alene, og se hvordan andre har det. Vi ønsker å øve oss i å lytte og gi gode tilbakemeldinger i hverdagen.

Hjemme kan man øve på:

Vi behøver også hjelp av dere hjemme til å fokusere på det samme...Kan vi be med en ensom hjem? Passe på at ingen er alene. (besøke bestemor, eller en ensom nabo...)

 

Verdier vi jobber spesielt med i november til januar er:

Høre på andre

Barnehagen skal:

Det er viktig å lære å lytte til hva en annen skal si. Vi ønsker at barna skal ta hverandre på alvor og høre på hverandre, samt å lære å vente. Dette er en viktig egenskap, som kan være med på å forebygge misforståelser, og hjelpe til i lek og samspill, samt lære barnet å være høflig og tålmodig.

Hjemme kan man øve på:

Ta barna på alvor hjemme, og vær rollemodell i hvedagen, lytt til hva barnet vil si, og gi barnet rom til å fortelle:) Barnet må også lære å lytte til mamma og pappa og søsken samt å være tålmodig. Ved handlesituasjon, vær et forbilde i kø ved kassa e.l.

Verdier vi jobber spesielt med i februar til april er:

Hjelpe hverandre

Barnehagen skal:

En viktig verdi er å kunne samarbeide og hjelpe hverandre for å være en aktiv del av samme fellesskap. I barnehagen snakker vi om at hver enkelt er unik og at alle mennesker er forskjellige på ulike måter. Alle behøver en venn, hvordan kan jeg være en god venn? Her kommer respekt for hverandre inn og aksept. Det å være en hjelper er også å være en venn. Det er godt å kunne sette seg selv til side for å hjelpe en annen.

Hjemme kan man øve på:

Dette er viktig å jobbe med hjemme. Foreldre er viktige forbilder for barna sine, og det som blir snakket om og man viser med kroppsspråket, blir fanget opp med alle sanser av barna. Vis at barnet er til hjelp, la det få lov til å hjelpe til med hverdagslige ting. 

 

Verdier vi jobber spesielt med i mai til juni er:

Si hvordan jeg har det

Barnehagen skal:

Det viktig å skape rom for trygghet og trivsel i barnehagen. Her er det mulighet for å øve på empati og se hvordan andre har det, da vil det være en åpner for å kunne si hvordan jeg har det. Leken er en fin arena for å se hvordan andre har det, her kan barna øve på å inkludere og spørre om å få være med. Det er ikke alltid så lett å vise følelser som sier hvordan jeg har det. "Jeg er lei meg fordi...", "jeg er sint fordi....", "nå er jeg kjempeglad derfor vil jeg gi deg en klem...", jeg vil gjerne være med på leken..."

Hjemme kan man øve på:

Fint om barna også får øve på å se hvordan andre har det hjemme, det kan være i en situasjon der et søsken er syk, eller foresatte må ha hjelp med maten el. det er også viktig å ta barnet på alvor - møte det når det viser følelser i situasjoner som oppstår. Det er fint å sette ord på følelser, for å hjelpe barnet til å forstå egne reaksjoner.