OPPTAK

Opptak

I Sørum kommune er opptak av barn samordnet. For å søke på barnehageplass må du/ dere gå via sørum kommunes web side, og søke elektronisk: Opptak i Sørum kommune

Søknadsfrist er 1. mars

Opptakskriterier ved Skogkanten barnehage

  1. Barn som kommer inn under Barnehagelovens § 13 Prioritet ved opptak
  2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
  3. Barn av ansatte
  4. Balansering av barnegruppene etter alder og kjønn
  5. Barn på barnehagens venteliste

Skogkanten Barnehagen prioriterer søkere som har barnehagen som sitt første valg ved kommunens samordnede opptak.

Søknad skjer elektronisk. De som allerede har plass behøver ikke bekrefte plassen hvert år, men har automatisk plass til barnet begynner skolen, eller de sier opp selv.