FORUT BARNEAKSJON 2020

Kjære alle foreldre!

Hvert år er barnehagen med på FORUT barneaksjonen der vi lærer om et land og blir bedre kjent med kulturen. Til vanlig avsluttes dette med en basar der førskolebarna selger kaker og produkter til inntekt for FORUT. I år må vi dessverre avlyse basaren grunnet korona. For likevel å samle inn penger tenkte vi å selge produktene på en litt annen måte. Under følger en liste over produktene dere kan kjøpe. Dere får et bestillingskjema med hjem der dere kan krysse av for hva dere ønsker å bestille, og hvor mange. Deretter vippser dere beløpet til nummeret på skjemaet. Skjemaet leveres deretter inn til barnehagen senest torsdag 22. oktober. Samtidig viser dere også kvitteringen for utført handel. Barnehagen bestiller inn alle produktene og deler de ut når det kommer til oss.

Denne informasjon er sendt til alle foreldre på e-post den 16. oktober og vedlagt informajonen er bestillingsskjema og prisliste. NB. Dette er fine produkter, og inntekten går direkte til arbeid med barna i Sierra Leone!