FORELDREMØTE OG FORELDRERÅDSMØTE I BARNEHAGEN HØSTEN 2019

Velkommen til foreldremøte i Skogkanten barnehage den 10. oktober 2019 - felles del starter opp klokka 18.00 - se egen invitasjon

Møtet blir delt i 3 deler, slik at de som har søsken skal kunne få med flere avdelinger. Dere som bare har barn på en avdeling, behøver kun å delta på det tidspunktet som gjelder den avdelingen ditt barn hører til og felles del:)

KLOKKA 17.30 – 18.00 – liten avdeling, Skogstjerna

KLOKKA 18.00 – 19.30 – felles del

KLOKKA 19.30 – 20.00 – 2-6 årsavdelinger, Smørblomsten, Blåveisen, Hvitveisen

Felles del – Foreldrerådet velger medlemmer til FAU og SU

  • VALG AV FAU medlemmer og orientering om FAU v/ Camilla Antonsen, avtroppende leder i FAU
  • Kort om barnehagen – det vil leveres ut skriftlig informasjon
  • Kort orientering om tverrfaglig samarbeid
  • Tema – Inkluderende barnehagemiljø – vi deler oss inn i smågrupper og jobber med refleksjonsspørsmål om tema livsmestring og inkluderende atferd