/>

SAMEFOLKETS DAG

Vi vil gjøre barna kjent med urkultur i Norge og feirer Samefolkets dag i uke 5:)

Samefolkets dag 6. februar - vi markerer denne dagen i barnehagen den 4. februar.

Vi feirer med joik og samling om samenes historie. Vi blir kjent med samiske ord og uttrykk.

Vi kommer til å spise reinsdyrgryte med potetmos 

Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Innholdet i barnehagetilbudet til samiske barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Dette innebærer at samiske barn og foreldre har rett til å forvente at personalet har kjennskap til, og legger vekt på, at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk. (Rammeplanen 2017)